ตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 บริษัท วิต้าลิซี่ จำกัด โดยคุณลดาวัลย์ เหวียน ( ประธานกรรมการบริหาร ) และ บริษัท Medpack Swiss Group. Mr. Boris Frei (President)
ได้ร่วมลงนามในสัญญาตัวแทนผู้จัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว ในประเทศไทย ภายใต้เครื่องหมายการค้า ” SWISS ENERGY ”

ผลิตภัณฑ์ยาและอาหารเสริมจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยมีการลงนามที่งาน VITAFOODS 2019 ณ กรุงเจนิวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์