พบกับ Swiss energy vitamins

ทางบริษัทวิต้าลิซี่ จำกัด โดยคุณ ลดาวัลย์ เหวียน (CEO) และ Mr. Hung Nguyen (CFO) ได้ร่วมประชุมเกี่ยวกับสัญญาตัวแทนจำหน่าย ระหว่าง บริษัท Medpack Swiss Group. โดย Mr. Boris Frei (President) และ Mr. Serge Metzler (Sales Director) โดยจะมีการนำเข้าวิตามินเม็ดฟู่ ในแบรนด์ Swiss Energy ที่ประเทศไทย แล้วพบกันเร็วๆนี้ค่ะ