สุดยอดธุรกิจและผลิตภัณฑ์แห่งปี 2019

วิตามินและอาหารเสริม Swiss Energy ภายใต้ลิขสิทธิ์และการควบคุมการผลิตจาก บริษัท Swiss Energy phama GmbH ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ได้ถูกคัดเลือกให้เข้ารับรางวัล ICON BRAND ASEAN AWARDS 2019 (สุดยอดธุรกิจและผลิตภัณฑ์แห่งปี 2019)

จัดโดยโครงการส่งเสริมพัฒนาธุ รกิจและเศรษฐกิจเพื่อขับเคลื่อนการเสริมสร้างประชาคมอาเซียน ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เมือวันที่ 29 กย. 2562 ถือเป็นรางวัลแรกแห่งปีที่ ทางบริษัทภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเลือกให้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้